Đội ngũ

Đội ngũ nhân viên tại Thống Gia Restaurant.

Nguyễn Vương

P.GĐ Điều Hành

Ái Ân

Quản lý CSKH

Khánh Linh

Phó Quản lý

Phương Trang

Lễ tân

Bếp trưởng

Tiến Hải

Bếp Trưởng

Hữu Chi

Bếp điều hành