Thời Gian Mở Cửa

09:00 – 22:30

Hotline
Liên Hệ

Địa chỉ
432 Thăng Long, Q. Cẩm Lệ
Đà Nẵng, 550000

Liên Hệ Chúng Tôi

Thống Gia Restaurant © {{Y}}. All Rights Reserved.